na vrh

Zbirni transport robe i stvari

Zbirni prevoz stvari i robe, jednostavno poznat kao zbirni prevoz, definiše posebnu vrstu prevoza stvari i robe koji se sastoji od grupisanja stvari više lica ili firmi u isto vozilo za prevoz. U međunarodnom prevozu se često koristi skraćenica LTT (Less Than Truckload), koja se odnosi na zbirni prevoz. „Konsolidacija“ je takođe termin koji se koristi.

U praksi, zbirni prevoz dolazi u obzir kada fizičko lice ili kompanija koja želi da otpremi robu nema dovoljno veliku količinu da napuni kombi ili kamion, kako bi prevoz bio isplativ. Za te usluge, Selidbe Smajli za zbirni transport stvari i robe može ponuditi deljenje tovarnog prostora u svom kombi vozilu ili kamionu između nekoliko pošiljalaca.

Zbirni transport stvari u SrbijiZa firme koje koriste ovu vrstu prevoza radi slanja robe, zbirni prevoz nudi nekoliko prednosti. Omogućava im uštedu novca na transportu manjih količina robe.

Odlučujući se za zbirni prevoz, jedan pošiljalac deli sve troškove prevoza sa ostalim pošiljaocima. Više ne mora da plaća sve naknade za transport, jer njegove stvari zauzimaju samo deo prostora na raspolaganju u kamionu ili kombiju. Zbirni prevoz nudi firmama lakšu opciju slanja robe na različite destinacije, bez brige o količini robe namenjene svakoj destinaciji. Zbirni prevoz poboljšava kvalitet usluga firmama, a fizičkim licima obezbeđuje da za malo novca prebace svoje stvari na bilo koju adresu.

Zbirni prevoz robe i stvari, kao nedostatak ima potrebu za većom fleksibilnošću pošiljalaca u pogledu vremena utovara i isporuke stvari i robe. Prevoznik prvo preuzima i sakuplja svu robu i stvari od raznih pošiljalaca pre nego što ih isporuči, dok bi se transport punim kamionom jednostavno sastojao u otpremi jedne vrste robe od tačke A do tačke B.

U svetu transporta robe i stvari, zbirni transport se posmatra kao sredina između standardnih usluga individualne dostave (rešenje često preskupo ili neprilagođeno karakteristikama otpremljene robe i stvari) i standardnog prevoza tereta punim kamionom od jednog pošiljaoca.

Specifičnosti zbirnog prevoza

Zbirni prevoz se posebno preporučuje za transport robe kada:

  • Količina robe za otpremu nije dovoljna da napuni pun kamion
  • Rokovi transporta nisu ključni kriterijum (zbirna isporuka je znatno duža od standardne isporuke, jer zahteva da se nekoliko isporuka grupiše zajedno)
  • Roba i stvari su namenjene za isporuku na različitim lokacijama
  • Se stvari ili roba prevoze za više klijenata odjednom

ZBIRNI TRANSPORT PREMA RASPOREDU

Zbirni transport prema rasporedu je transport organizovan tako da pošiljalaci znaju kada će vozilo doći po robu ili stvari i u datom roku ih pripreme za preuzimanje. Prevoz do primalaca se takođe organizuje prema unapred poznatom rasporedu.

ZBIRNI TRANSPORT SA SKLADIŠTENJEM

Zbirni transport sa skladištenjem se radi u slučajevima kada pošiljalac ili pošiljaoci nemaju mogućnost da smeste stvari do momenta preuzimanja za transport prema rasporedu. Preuzete stvari se privremeno skladište u magaciju Selidbe Smajli i u predviđenom terminu transportuju do primaoca.

ORGANIZOVANI ZBIRNI TRANSPORT

Organizovani zbirni transport predstavlja transport robe i stvari više pošiljalaca koji su se sami organizovali i naručili zbirni transport. U zavisnosti od količine stvari i popunjenosti tovarnog prostora vozila, ovakav zbirni transport se može izvršiti i van redovnog rasporeda.