na vrh

Selidba kafića

Selidbe firmi » Selidba kafića

Selidba kafića i ponovna instalacija na novu lokaciju je još jedna od usluga koju SELIDBE SMAJLI pruža svojim klijentima. Verovatno je pošteno pretpostaviti da će vaša operativna oprema predstavljati najveću glavobolju prilikom selidbe kafića. Selidba opreme kafića je naravno samo jedan deo selidbe. Drugi, ali ne manje važan deo je i selidba pića i prehrambenih proizvoda koje nameravate da prenesete u novi lokal.

Morate znati da, bez obzira šta odaberete da prvo preselite, sve mora biti obezbeđeno i pravilno upakovano, kako ne bi došlo do lomljenja, rasipanja ili oštećenja.
SELIDBE SMAJLI i u procesu selidbe kafića nudi uslugu pakovanja osetljivih i manje osetljivih stvari. Koristimo samo kvalitetne zaštitne materijale, koji će sigurno zaštititi vaše stvari od svih mogućih oštećenja.

Što se selidbe uređaja koji se koriste u kafićima tiče, SELIDBE SMAJLI ima mogućnost da izvrši i selidbu teških frižidera, zamrzivača i ostalih uređaja za razne namene. Selidba teških frižidera i zamrzivača podrazumeva i korišćenje većih vozila, a mi imamo sve, od pikapa do kamiona. Pored selidbe uređaja i nameštaja kafića, posebnim kombi vozilima možemo izvršiti i selidbu prehrambenih namirnica ili pića.

Potrebno je da pre selidbe kafića uradite razvrstavanje prehrambenih proizvoda prema vrsti i nameni, akko ne bi došlo do mešanja mirisa ili rasipanja. Ukoliko postoji potreba, SELIDBE SMAJLI ima i uslugu pakovanja kompletnih stvari za selidbu kafića, pa umesto da gubite vreme na to, dovoljno je da od nas zatražite da se pobrinemo za pakovanje.