na vrh

Kutije i folije za pakovanje

Kutije za pakovanje stvari za selidbu

Kutije za pakovanje za selidbuNajvažniji deo selidbe je priprema, a svi predmeti moraju biti upakovani i zaštićeni. Pakovanje i zaštitu stvari za selidbu možete uraditi sami ili angažovati Selidbe i Prevoz SMAJLI da sve to uradimo za vas ili da radimo delimično pakovanje (na primer, pakovanje samo lomljivih predmeta).

Važno je znati, da ako stvari nisu dobro upakovane i organizovane, selidba neće biti tako efikasna kao što bi trebalo da bude i to znači više vremena i veći trošak za vas.

Bez obzira ko radi pakovanje stvari za selidbu, Selidbe i Prevoz SMAJLI može da isporuči kartonske kutije za pakovanje svih vrsta i veličina.

Puckava folija za zaštitu pri selidbi

Puckava folija prodaja za selidbuPuckava folija je plastični materijal za pakovanje sastavljen od stotina sićušnih "vazdušnih jastuka" ili mehurića koji se koriste za zaštitu malih, delikatnih predmeta umotavanjem za transport i selidbu.

Puckava folija je takođe korisna za umotavanje većih lomljivih predmeta, kao što su lampe i slike. Puckava antistatička folija se koristi za umotavanje elektronike uključujući TV, stereo uređaje i računare.

Ona je slična običnoj puckavoj foliji, ali ne izaziva statički elektricitet. Ako se za pakovanje ovih predmeta koristi obična puckava folija, može se stvoriti statički elektricitet koji može oštetiti uređaj.

PVC folija za zaštitu osetljivih predmeta pri selidbi

PVC folija za zaštitu stvari za selidbuPVC folija se koristi za zaštitu izloženih delova predmeta koji se prenose, prevoze, demontiraju ili montiraju.

PVC folijom se načešće zaštićuju delovi nameštaja koji se iznosi kao celina, stolice, stolovi, stoćići, manje komode i sl. Na ovaj način se može izbeći grebanje ili habanje prilikom pakovanja ili u transportu.